Finanțare pentru HORECA 2 – 2022

Fonduri nerambursabile de până la 500.000 euro prin programul Finanțare pentru HORECA 2 – 2022

Statul va acorda noi ajutoare pensiunilor, restaurantelor, organizatorilor de spectacole și altor firme, prin Schema HORECA 2.

Bugetul alocat va fi mai mare decât la prima ediție, cu o listă mai lungă de coduri CAEN beneficiare, potrivit Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

Noile ajutoare sunt justificate de criza provocată de războiul Rusiei cu Ucraina și ar urma să compenseze creșterile de costuri suportate de beneficiari odată cu scumpirea energiei.

Conform proiectului de procedură, schema HoReCa 2 va avea un buget estimat la 550 milioane euro. La prima ediție, bugetul a fost de 2,5 de miliarde de lei.

Cheltuieli eligibile

MAT propune o listă mai lungă de beneficiari, cu 16 coduri CAEN, urmând să fie finanțați în plus față de prima ediție și operatorii din domeniul culturii și al spectacolelor:

 • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 5610 Restaurante
 • 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
 • 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 • 7911 Activitati ale agentiilor turistice
 • 7912 Activitati ale tur-operatorilor
 • 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
 • 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
 • 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
 • 9003 Activități de creație artistica
 • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
beneficiari finantare horeca 2022
Finanțare nerambursabilă pentru HORECA 2 – 2022

Criterii de eligibilitate

Conform procedurii, beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

a) Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021 fără întrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

b) Sunt întreprinderi autonome, întreprinderi partenere sau întreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

c) Sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

d) Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;

e) Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;

f): (1) În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;

(2) Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv, sub sancțiunea respingerii la finanțare, chiar dacă nu este împlinit termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Beneficiari de ajutor de stat prin programul Finanțare pentru HORECA 2 – 2022 vor fi:

 • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate,
 • structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României,
 • agenții de turism licențiate,
 • ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

De asemenea, operatorii beneficiari trebuie să fie deținuți de sau organizați ca întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii, înființate în baza:

 • Legii societăților nr. 31/1990,
 • Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,
 • sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri (SRL-D).

Valoarea ajutoarelor de stat prin schema HORECA 2 – 2022

Programul Finanțare pentru HORECA 2 – 2022 va avea 2 piloni:

Valoarea maximă la pilonul 1 nu depășește 500.000 de euro pe grup/ întreprindere și va compensa 25% din cheltuielile de exploatare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul.

Valoarea maximă a ajutorului acordat la pilonul 2 nu depășește 2 milioane de euro pe grup/ întreprindere și va compensa maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022.

*O firmă poate accesa atât pilonul 1 cât și pilonul 2 sau la alegere doar un singur pilon.

De asemenea, valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane de euro pe grup/întreprindere.

Schema de finantare HoReCa 2

Adresa noastră:

Splaiul Corneliu Coposu nr. 1
Cinema Residence
Et.1, Ap.10
Lugoj, jud. Timiș

Despre noi

EUGMAR vă oferă asistenţă în identificarea proiectelor şi a surselor de finanţare, servicii de consultanţă în elaborarea proiectelor, precum şi servicii de management al proiectelor.

Acest site folosește cookie-uri esențiale funcționării lui și cookie-uri neesențiale, pentru analiza traficului și îmbunătățirea experienței de navigare. Aveți posibilitatea de a seta browser-ul dvs. să le blocheze și astfel nu veți utiliza funcții și elemente ce depind de cookie-uri. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor esențiale pe dispozitivul utilizat.