Grant Start-Up Nation 2024
PROGRAMUL START UP NATION 2024 SE LANSEAZA IN LUNA MAI

Perspectiva lansării Start-Up Nation 2024 cu finanțare europeană aduce o rază de optimism în mediul antreprenorial românesc. Antreprenorii ar trebui să fie pregătiți să capitalizeze această oportunitate și să își pregătească proiectele inovatoare pentru a beneficia de susținerea financiară crucială oferită de această inițiativă.

Prin intermediul Programului se estimează sprijinirea unui număr de 55.000 de beneficiari, din care 50.000 aferenți pilonului I Start-Up Nation România și 5.000 aferenți pilonului II Start-Up Nation Diaspora.

Buget Grant Start-Up Nation 2024

Bugetul alocat este 520.031.000,00 Lei din care:

• Pilonul I Start-Up Nation România: 500.000.000 lei
• Pilonul II Start-Up Nation Diaspora: 20.031.000 lei

(Pot aplica la Grant Start-Up Nation 2024 diaspora doar cetățenii români care au avut domiciliul/rezidența în străinătate în cel puțin ultimele 12 luni până la înscrierea în proiect)

start-up-2024
Intensitatea finanțării

• Contribuția programului poate fi 85-95% din totalul valorii proiectului, dar nu mai mult de 200.000 lei – acesta fiind maximul sumei finanțabile prin program
• Rata de cofinanțare poate fi 5%, 10% sau 15% – Fiind un criteriu care impactează punctajul obținut, vă recomandam sa alegeți un aport de 15 %

Plafoanele stabilite

• Maximum 100.000 lei/beneficiar – Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă
• Maximum 200.000 lei/beneficiar – Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă

Activități Eligibile

➤ Finanțarea se poate solicita pentru un singur CAEN eligibile.
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program conform Listei de Eligibilitate a Activităților.
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să se încadreze în Lista de Eligibilitate a Activităților. (https://www.startupnation2024.ro/coduri-caen-start-up-nation/)

Beneficiari Eligibili

➤ Microîntreprinderile și IMM-urile înființate după 01.10.2020.
➤ Firma nu are datorii la bugetul general sau bugetele locale.
➤ Firma nu a primit finanțare prin Start-up Nation, Grant Capital de Lucru, HORECA.
➤ Nu sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programele menționate.
➤ Codul CAEN pentru care solicită finanțarea este eligibil.

Cheltuieli Eligibile

Se pot cumpara prin Start Up Nation 2024

 1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care s-a solicitat finantarea nerambursabila prin Start Up Nation, precum si autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamblele pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice
 2. Sisteme, instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care s-a solicitat finantare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerata ca intruneste criteriul de punctaj aferent dezvoltarii durabile in cazul in care totalul cheltuielilor eligibile din aceasta categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, precum si vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de caldura, mini-eoliene, sisteme incalzire / racire, compresoare aer, panouri si / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc

 1.  Spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atât la momentul achizitiei cât si pe toata durata de implementare a programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.
 2. Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. A
 3. Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului in valoare eligibila de maxim 50.000 lei si maxim 1 autoturism / beneficiar, cu exceptia activitatilor de rent a car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri, uin cazul carora nu se aplica aceasta limitare. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
 4. Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 5. Plata salarii, utilitati (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;
 6. Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea unui singur loc de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita de documentele care sa ateste crearea a minim 1 loc de munca;
 7. Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a doua locuri de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita de documentele care sa ateste crearea a minim 2 locuri de munca;
 8. Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de minim 25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
 9. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
 10. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei/persoana;
 11. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 12. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 10.000 lei, decontabila in ultima cerere de rambursare/plata;
 13. Doua placute informative obligatorii in valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel: una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc);una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc).
 14. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
Cheltuieli Neeligibile
 • Agricultura
 • Activități de export
 • Activități în sectorul carbonifier
 • Sisteme de minare / stocare criptomonede
 • Producție sau comercializare armament
 • Producție sau comercializare produse energetice

Adresa noastră:

Splaiul Corneliu Coposu nr. 1
Cinema Residence
Et.1, Ap.10
Lugoj, jud. Timiș

Despre noi

EUGMAR vă oferă asistenţă în identificarea proiectelor şi a surselor de finanţare, servicii de consultanţă în elaborarea proiectelor, precum şi servicii de management al proiectelor.

Acest site folosește cookie-uri esențiale funcționării lui și cookie-uri neesențiale, pentru analiza traficului și îmbunătățirea experienței de navigare. Aveți posibilitatea de a seta browser-ul dvs. să le blocheze și astfel nu veți utiliza funcții și elemente ce depind de cookie-uri. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor esențiale pe dispozitivul utilizat.