Consultanță

Servicii de consultanță pentru afaceri și management

EUGMAR oferă servicii complete de consultanță specializată pentru scrierea și implementarea proiectelor, incluzând asistență în perioada de monitorizare.

Vă oferim consultanță în toate fazele proiectului dumneavoastră, de la definirea investiției și a componentelor eligibile și până la finalizarea și implementarea proiectului.

Acordăm asistență tehnică clienților noștri pe toata durata de viață a proiectului de la concepere, semnarea contractului de finanțare, achiziții și implementarea efectivă. Serviciile companiei noastre cuprind întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea fondurilor nerambursabile, de la demararea proiectului până în momentul încasării de către beneficiar a ultimei tranșe din ajutorul nerambursabil și asistență pe tot parcursul implementării si monitorizării proiectului.

Proiectul este un material complex, întocmit potrivit procedurilor stabilite de instituțiile europene și rezultat în urma obținerii, studiului și integrării unei serii de documente și chiar proiecte.

clienti eugmar obtinere fonduri nerambursabile consiliere
Consultanta Fonduri Europene Servicii Dosar
Atribuții:
1. Pregătirea elaborării proiectului:
 •  identifică nevoia împreună cu clientul ținând cont de oportunitățile oferite de fondul vizat și având în vedere tipurile de nevoi și încadrarea acestora în programele aferente;
 • analizează programele lansate, identificând noi oportunități pentru dezvoltarea proiectului, în acord cu ghidurile aferente fiecărui program și cu ideea proiectului;
 • schițează ideea de proiect conform cerințelor clientului și legislației în vigoare;
 • stabilește eligibilitatea ideii conform legislației în vigoare și normelor de aplicare specifice tipului de proiect.
2. Documentarea în vederea realizării proiectului:
 • identifica condițiile de aplicare conform legislației în vigoare și normelor de aplicare specifice tipului de proiect;
 • analizează contextul de derulare a proiectului în acord cu dorințele clientului și previziunile de dezvoltare ale acestuia, prin raportare la legislația în vigoare;
 • analizează condițiile financiare ținând cont de posibilitățile financiare ale clientului și respectând normele de aplicare specifice;
 • stabilește documentele necesare depunerii cererii de finanțare în funcție de sectorul de activitate vizat de proiect și de linia de finanțare aferentă proiectului, respectând legislația în vigoare;
 • identifică grupurile țintă eligibile având în vedere prioritățile clientului, sectorul de activitate al acestuia, ideea proiectului, legislația în vigoare și luând in calcul toate contextele interne și externe;
 • formulează propuneri de activități ținând cont de experiența organizațională a clientului în domeniul abordat, de nevoile acestuia și de cerințele legislative din domeniu;
 • stabilește necesarul de parteneriat cu rigurozitate și responsabilitate în funcție de activitățile derulate în proiect, de legislația în vigoare și normele de aplicare și în deplin acord cu dorințele clientului.
3. Elaborarea proiectului:
 • identifică categoriile de informații necesare în concordanță cu forma juridică de constituire a organizației și a partenerilor, cu tipul activităților derulate cu cele prezentate în cererea de finanțare și cu Ghidul solicitantului;
 • colectează informații de la parteneri ținând cont de informațiile prezentate în cererea de finanțare, de tema proiectului, de experiența și gradul de implicare al fiecărei entități juridice în proiect;
 • redactează capitolele și anexele din cererea de finanțare în funcție de tipul programului accesat, de activitățile stabilite cu partenerii din proiect, de specificațiile prevăzute în Ghidul aplicantului, folosind limbajul adecvat și forma cerută;
 • redactează forma finală a proiectului în concordanță cu cele prezentate în cererea de finanțare, conform Ghidului solicitantului;
 • transmite forma finală a proiectului autorității contractante.
Elaborarea documentației de proiect presupune:
 • Întocmirea cererii de finanțare;
 • Memorii justificative;
 • Studii de fezabilitate;
 • Planuri de afaceri;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Întocmirea tuturor declarațiilor necesare;
 • Depunerea documentației de proiect (inclusiv documente anexe);
 • Consultanță/asistență pe perioada de verificare a proiectelor (răspunsuri la eventuale solicitări din partea autoritților competente);
 • Studii și strategii de piață;
 • Strategii de marketing.
Consultanta Fonduri Europene Servicii Documentatie
Start-UpNation 2022 Diaspora

Consultanță în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile

Întocmirea cererii de finanțare pentru atragerea fondurilor guvernamentale și a fondurilor nerambursabile prin:
 • Programul Operațional Regional (POR)
 • Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)
 • Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR)
 • Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
 • Fondul Social European (FSE)
 • Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)
Consultanța în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri guvernamentale și fonduri europene nerambursabile:
 • Întocmirea dosarelor de achiziții
 • Întocmire plan de afaceri
 • Realizarea de analize economice
 • Întocmire memoriu tehnic
 • Întocmire studiu de piață
 • Întocmire analiză de senzitivitate
 • Întocmirea dosarului de cerere de plata/rambursare

Adresa noastră:

Splaiul Corneliu Coposu nr. 1
Cinema Residence
Et.1, Ap.10
Lugoj, jud. Timiș

Despre noi

EUGMAR vă oferă asistenţă în identificarea proiectelor şi a surselor de finanţare, servicii de consultanţă în elaborarea proiectelor, precum şi servicii de management al proiectelor.

Acest site folosește cookie-uri esențiale funcționării lui și cookie-uri neesențiale, pentru analiza traficului și îmbunătățirea experienței de navigare. Aveți posibilitatea de a seta browser-ul dvs. să le blocheze și astfel nu veți utiliza funcții și elemente ce depind de cookie-uri. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor esențiale pe dispozitivul utilizat.