Înființare firmă

Pentru serviciile de infiintare firma oferim:

 • Rezervare nume pentru SRL;
 • Consultanta detaliata cu privire la documente necesare si pasii de infiintare firma;
 • Tehnoredactare: act constitutiv, acte folosinta sediu si puncte lucru, declaratii si cereri;
 • Stabilim impreuna codurile CAEN pentru activitatile desfasurate;
 • Ne ocupam cu completarea declaratiilor necesare;
 • Autorizarea activitatilor la sediu, puncte de lucru si la terti (la ONRC);
 • Informarea privind obligatiile ulterioare;
 • Taxe ONRC si reprezentare;
 • Intocmirea dosarului si depunerea la ONRC;
 • Servicii gazduire sediu social;

O societate comerciala cu raspundere limitata – SRL, este infiintata si functioneaza in baza Legii 31/1990.

Conditiile pe care dumneavoastra trebuie sa le indepliniti inainte de toate pentru infiintare firma:

 • Fondatorii sa indeplineasca conditiile din art.6 Legea nr.31/1990
 • Numele societatii sa respecte conditiile Legii nr.26/1990 si a normelor metodologice la aceasta.
 • Sediul social sa respecte conditiile art.17 alin.2 din legea 31/1990.
 • Sa se verse un capital social de minim 200 lei.
 • Administratorii sa dea un specimen de semnatura in fata judecatorului delegat sau la notar.
infiintare-firma-infiintare-srl-eugmar
contabulitate-firma-contabilitate-srl-eugmar

Contabilitate firmă

Diferenta dintre infiintarea unui department in cadrul firmei si apelarea la o firma specializata, o face pregatirea, experienta personalului dar si eforturile din punct de vedere financiar.

La noi gasiti un numar mare de persoane calificate ce va pot ajuta indiferent de gradul de complexitate al problemelor cu care va confruntati, iar aceasta pregatire vine la un pret mult mai mic comparativ cu angajarea unei persoane in cadrul firmei dumneavoastra ceea ce necesita mult mai multe resurse, inclusiv de timp negarantand niciodata profesionalismul si experianta.

In cazul in care intampinati probleme cu contabilitatea firmei dumneavoastra, noi va putem ajuta oferind servicii de contabilitate expertiza firma.

Va putem sprijini sau inlocui complet activitatile desfasurate de departamentul financiar al companiei dumneavoastra. Firma noastra este autorizata CECCAR.

Serviciul financiar contabil include intocmirea evidentei contabile si toate depunerile de documente la administratiile financiare, salarizare, Revisal, ITM.

Oferim o gama larga de servicii de contabilitate firma si de personal:

 • supravegherea contabilitatii
 • inregistrarea documentelor contabile primare;
 • intocmirea registrelor contabile;
 • intocmirea balantelor contabile lunare
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale/semestriale si anuale;
 • intocmirea si certificarea bilantului contabil anual si semenstrial;
 • refacerea evidentei contabile intocmite de client sau de alt contabil
 • intocmirea registrului de evidenta salariati;
 • intocmirea dosarelor de angajare;
 • intocmirea si inregistrare contractelor de munca la ITM;
 • intocmirea si depunerea fiselor fiscale anuale;
 • intocmirea şi depunerea actelor adiţionale la contractele de muncă.
 • calcul lunar salarii;
 • intocmirea si depunerea lunara a statelor de plata la ITM;
 • intocmirea si depunerea lunara a comisionului ITM;
 • intocmirea lunara a declaratiilor de CAS, somaj, sanatate;
 • intocmirea şi depunerea la Administraţia finanţelor publice a declaraţiilor privind:impozit pe salarii;
 • intocmirea şi depunerea fişelor fiscale.
 • intocmirea şi depunerea registrului salariaţi în format electronic.
 • expertiza contabila
 • evidenţierea neregularităţilor existente în activităţile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularităţi precum şi prezentarea unei serii de posibilităţi de soluţionare a inadeverţentelor constatate.
 • controlul registrelor, conturilor şi actelor justificative ale unei societăţi, interpretarea datelor de evidenţă şi formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislaţiei în vigoare.
 • analiza conformităţii faptelor economice cu documentele aferente, precum şi cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.
 • consultanta financiara
 • indeplinirea functiei de cenzor la societati comerciale, asociatii, etc.

Asistenta in fata autoritatilor:

 • garda Financiara
 • administratia Financiara
 • alte organe cu drept de control fiscal

Înființare P.F.A. / I.F. sau I.I.

Acte necesare la prima întâlnire

1. CARTEA DE IDENTITATE A TITULARULUI (MEMBRILOR)

Trebuie prezentate cartile de identitate ale titularului sau membrilor in cazul I.F.

Precizări:
– cărţile de indentitate să fie valabile
– persoanele implicate pot avea domiciliul oriunde în Romania sau Europa
– dacă sunt cetăţeni străini se vor prezenta paşapoartele şi dacă aceştia au obţinut permis de sedere temporară în România este necesară şi prezenta-rea acestui document
– dacă nu pot fi prezenţi la semnarea documentelor puteţi veni cu copii ale actelor acestora. Ulterior vă vom pregăti documentele pe care trebuie să le semneze la notar sau consulat/ambasadă.
– pentru cetăţenii care se prezintă cu paşaport este necesară menţionarea domiciliului complet al acestora

2. ACTUL DE PROPRIETATE AL SEDIULUI ÎMPREUNĂ CU CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARILOR

Precizări:
– se poate deţine spaţiul pentru sediu profesional fie în baza unui contract de închiriere fie în baza unui contract de comodat
– contractul de închiriere se poate încheia la Administraţia financiară (dacă proprietarii sunt persoane fizice). In acest caz în care trebuie să ne precizaţi adresa exactă fără a mai fi necesare actele de proprietate pentru sediu, sau se poate încheia prin semnarea sa de către cele două părţi dacă proprietar este o persoană juridică (adică o altă societate în general) caz în care trebuie să ne prezentaţi actul lor de proprietate şi o copie a certificatului de înregistrare al acestei societăţi.
– contractul de închiriere în ambele variante de mai sus se încheie după ce noi vom face rezervarea numelui .
– contractul de comodat se încheie la biroul nostru şi sunt necesare actele de proprietate
– actul de proprietate poate fi un contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, contract de donaţie, autorizaţie de construcţie însoţită de un proces verbal de recepţie semnat de primărie şi actul de proprietate al terenului
– sediu profesional nu poate fi pe un teren, deci este necesar şi act de proprietate pentru o construcţie.
– dacă a decedat unul dintre proprietari este necesară deschidea succesiunii la un notar public şi obţinerea unui certificat de moştenitor de la acesta.
– dacă un act de proprietate conţine doar o parte din construcţie în cotă indiviză, este necesar a aduce şi actele de proprietate ce conţin restul de cotă indiviză astfel încât cumulat să reprezinte 100% din imobil (deci întreaga clădire)
– dacă contractul de vânzare-cumpărare este semnat doar de unul dintre soţi în timpul căsătoriei este necesar şi actul de identitate al celuilalt soţ.
– Copie a incheierii de intabulare a actului de proprietate sau in cazul lipsei acesteia un certificat de atestare fiscala de la Directia de taxe si impozite locale unde platiti impozitul pentru aceasta casa.

3. COPII ALE ACTELOR CE DOVEDESC CALIFICAREA (diplome de studii, cartea de munca)

Precizam ca in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.44 din 2008 este necesara depunerea la Registrul Comertului a copiei legalizate a actului de proprietate al sediului profesional.

Acte necesare ulterior

Acord asociaţie de locatari şi vecini direcţi (dacă este cazul).

infiintare-pfa-pfi-if-firma-eugmar
infiintare firma, infiintare intreprindere familiala fonduri europene eugmar

Înființare întreprindere familială

Acte necesare la prima întâlnire pentru Infiintare intreprindere familiala

1. CARTEA DE IDENTITATE A TITULARULUI (MEMBRILOR)

Trebuie prezentate cartile de identitate ale titularului sau membrilor in cazul I.F.

Precizări:
– cărţile de indentitate să fie valabile
– persoanele implicate pot avea domiciliul oriunde în Romania sau Europa
– dacă sunt cetăţeni străini se vor prezenta paşapoartele şi dacă aceştia au obţinut permis de sedere temporară în România este necesară şi prezenta-rea acestui document
– dacă nu pot fi prezenţi la semnarea documentelor puteţi veni cu copii ale actelor acestora. Ulterior vă vom pregăti documentele pe care trebuie să le semneze la notar sau consulat/ambasadă.
– pentru cetăţenii care se prezintă cu paşaport este necesară menţionarea domiciliului complet al acestora

2. ACTUL DE PROPRIETATE AL SEDIULUI ÎMPREUNĂ CU CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARILOR

Precizări:

– se poate deţine spaţiul pentru sediu profesional fie în baza unui contract de închiriere fie în baza unui contract de comodat
– contractul de închiriere se poate încheia la Administraţia financiară (dacă proprietarii sunt persoane fizice), caz în care trebuie să ne precizaţi adresa exactă fără a mai fi necesare actele de proprietate pentru sediu, sau se poate încheia prin semnarea sa de către cele două părţi dacă proprietar este o persoană juridică (adică o altă societate în general) caz în care trebuie să ne prezentaţi actul lor de proprietate şi o copie a certificatului de înregistrare al acestei societăţi.
– contractul de închiriere în ambele variante de mai sus se încheie după ce noi vom face rezervarea numelui.
– contractul de comodat se încheie la biroul nostru şi sunt necesare actele de proprietate
– actul de proprietate poate fi un contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, contract de donaţie, autorizaţie de construcţie însoţită de un proces verbal de recepţie semnat de primărie şi actul de proprietate al terenului
– sediu profesional nu poate fi pe un teren, deci este necesar şi act de proprietate pentru o construcţie
– dacă a decedat unul dintre proprietari este necesară deschidea succesiunii la un notar public şi obţinerea unui certificat de moştenitor de la acesta.
– dacă un act de proprietate conţine doar o parte din construcţie în cotă indiviză, este necesar a aduce şi actele de proprietate ce conţin restul de cotă indiviză astfel încât cumulat să reprezinte 100% din imobil (deci întreaga clădire)
– dacă contractul de vânzare-cumpărare este semnat doar de unul dintre soţi în timpul căsătoriei este necesar şi actul de identitate al celuilalt soţ.
– copie a incheierii de intabulare a actului de proprietate sau in cazul lipsei acesteia un certificat de atestare fiscala de la Directia de taxe si impozite locale unde platiti impozitul pentru aceasta casa.

3. COPII ALE ACTELOR CE DOVEDESC CALIFICAREA (diplome de studii, cartea de munca)

Precizam ca in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.44 din 2008 este necesara depunerea la Registrul Comertului a copiei legalizate a actului de proprietate al sediului profesional.

Acte necesare ulterior

Acord asociaţie de locatari şi vecini direcţi (dacă este cazul).

Înființare întreprindere individuală

Acte necesare la prima întâlnire Infiintare intreprindere individuala

1. CARTEA DE IDENTITATE A TITULARULUI (MEMBRILOR)

Trebuie prezentate cartile de identitate ale titularului sau membrilor in cazul I.F.

Precizări:
– cărţile de indentitate să fie valabile
– persoanele implicate pot avea domiciliul oriunde în Romania sau Europa
– dacă sunt cetăţeni străini se vor prezenta paşapoartele şi dacă aceştia au obţinut permis de sedere temporară în România este necesară şi prezenta-rea acestui document
– dacă nu pot fi prezenţi la semnarea documentelor puteţi veni cu copii ale actelor acestora. Ulterior vă vom pregăti documentele pe care trebuie să le semneze la notar sau consulat/ambasadă.
– pentru cetăţenii care se prezintă cu paşaport este necesară menţionarea domiciliului complet al acestora

2. ACTUL DE PROPRIETATE AL SEDIULUI ÎMPREUNĂ CU CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARILOR

Precizări:
– se poate deţine spaţiul pentru sediu profesional fie în baza unui contract de închiriere fie în baza unui contract de comodat
– contractul de închiriere se poate încheia la Administraţia financiară (dacă proprietarii sunt persoane fizice), caz în care trebuie să ne precizaţi adresa exactă fără a mai fi necesare actele de proprietate pentru sediu, sau se poate încheia prin semnarea sa de către cele două părţi dacă proprietar este o persoană juridică (adică o altă societate în general) caz în care trebuie să ne prezentaţi actul lor de proprietate şi o copie a certificatului de înregistrare al acestei societăţi.
– contractul de închiriere în ambele variante de mai sus se încheie după ce noi vom face rezervarea numelui .
– contractul de comodat se încheie la biroul nostru şi sunt necesare actele de proprietate
– actul de proprietate poate fi un contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, contract de donaţie, autorizaţie de construcţie însoţită de un proces verbal de recepţie semnat de primărie şi actul de proprietate al terenului
– sediu profesional nu poate fi pe un teren, deci este necesar şi act de proprietate pentru o construcţie.
– dacă a decedat unul dintre proprietari este necesară deschidea succesiunii la un notar public şi obţinerea unui certificat de moştenitor de la acesta.
– dacă un act de proprietate conţine doar o parte din construcţie în cotă indiviză, este necesar a aduce şi actele de proprietate ce conţin restul de cotă indiviză astfel încât cumulat să reprezinte 100% din imobil (deci întreaga clădire)
– dacă contractul de vânzare-cumpărare este semnat doar de unul dintre soţi în timpul căsătoriei este necesar şi actul de identitate al celuilalt soţ.
– Copie a incheierii de intabulare a actului de proprietate sau in cazul lipsei acesteia un certificat de atestare fiscala de la Directia de taxe si impozite locale unde platiti impozitul pentru aceasta casa.

3. COPII ALE ACTELOR CE DOVEDESC CALIFICAREA (diplome de studii, cartea de munca)

Precizam ca in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.44 din 2008 este necesara depunerea la Registrul Comertului a copiei legalizate a actului de proprietate al sediului profesional.

Acte necesare ulterior

Acord asociaţie de locatari şi vecini direcţi (dacă este cazul).

infiintare firma, Înființare întreprindere individuală fonduri europene eugmar
infiintare-ong-asociatie-fonduri-europene-nerambursabile-eugmar

Înființare asociație

 • Infiintare asociatie ONG (3 membri) 
 • Infiintare fundatie ONG (1 fondator) 
 • Infiintare club sportiv (3 membri) 

Serviciile noastre includ:

 • Redactare act constitutiv
 • Redactare statut
 • Redactare contract de comodat sediu
 • Rezervare denumire la Ministerul Justitiei
 • Intocmirea dosarului ce se va depune la judecatorie
 • Depunerea actelor la judecatorie
 • Reprezentarea in fata instantei de judatecata
 • Ridicarea incheierii de autorizare: asociatie / fundatie / club sportiv
 • Obtinerea certificatului de inscriere in Registrul fundatiilor si asociatiilor.

Obținere acte de la Registrul Comerțului

 • Rezervare denumire societate
 • Certificat constatator cu datele firmei (pentru banca, licitatii, etc.)
 • Prelungire durata act sediu social / secundar (punct de lucru)
 • Schimbare act detinere sediu social / secundar
 • Obtinere informatii despre o firma
 • Obtinere copii certificate dupa documentele depuse la Registrul Comertului
 • Obtinere duplicat certificat de inregistrare societate
 • Rezervare emblema societate
 • Depunerea unui act spre mentionare in Registrul Comertului
Obtinere acte de la Registrul Comertului eugmar
Modificare Acte la Registrul Comertului firma eugmar servicii contabile

Modificare Acte la Registrul Comerțului

 • Modificări/Mențiuni în actele firmei:
  > modificare acte constitutive, inregistrare mentiuni;
  > depunere / majorare / reducere capital social;
  > retragere asociati, cooptare noi asociati, cesiuni parti sociale;
  > inregistrare puncte de lucru / sedii noi;
  > schimbare sediu social, denumire firma, obiect principal de activitate;
  > recodificare CAEN;
  > adaugare obiecte de activitate noi;
  > suspendare / reluare activitate, radiere SC, PF, II, IF;
  > revocare administratori si numire noi administratori;
  > obtinere certificat constatator (pentru banca, licitatii, etc.);
  > atestarea actelor de catre avocat;
  > depunerea si ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
  > obtinerea stampilelor de diferite marimi si forme.

Dizolvare / Radiere Societate Comercială

Serviciul nostru standard este dizolvarea, lichidarea și radierea voluntară a societății de la Registrul Comerțului. Pentru aceasta, aveți nevoie de:
– copie certificat de înregistrare
– copie cărți de identitate ale asociaților și administratorilor

La cerere putem întocmi bilanțul de lichidare și să obținem certificatul de atestare fiscală că nu aveți datorii la bugetul de stat și nici la contribuțiile pentru asigurări sociale.

Dizolvarea voluntară (din dorința asociaților) a societății fără lichidator. Durează minim 25 – 35 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Registrul Comerțului. Pentru depunerea dosarului termenul de preluare acte, semnare documente și întocmire dosar este de 1-3 zile.

A doua etapă este cea a lichidării, care suportă două variante:

a. dizolvarea a avut loc prin hotărârea asociaților care doresc și lichidarea fără lichidator. Acesta este cea mai rapidă și mai ieftină variantă, a cărei durată este de 1o zile lucrătoare.

b. dizolvarea a avut loc din orice alt motiv mai puțin cel de la punctul a (hotărâre judecătorească, dizolvare cu lichidator, dizolvare ca urmare a cererii oricărei persoane interesate, etc.). În acest caz este necesară numirea unui lichidator – serviciu pe care îl oferim – care va proceda lichidarea societății potrivit legii. Neajunsul este că durata se va prelungi funcție de complexitatea lichidării.

Ultima etapă este cea a radierii care durează 5 zile lucrătoare. După această ultimă etapă, societatea și-a încetat existența și nu mai este necesar să plătiți impozitul forfetar și nici să mai depuneți raportări contabile.

Pentru a ne încadra în termenul de 40 – 58 zile lucrătoare necesar radierii societății, sunt necesare următoarele:

a) Societatea să nu aibă cu obligatii fiscale restante catre bugetul de stat și contribuțiile de asigurări sociale;

b) Societatea să nu aibă creditori care pot face opoziție la instanță;

c) Asociații să cadă de comun acord asupramodului de lichidare a patrimoniului societății;

d) În cazul în care evidența contabilă nu este ținută de societatea noastră, să predea în original în a 40-a zi lucrătoare de la data semnării hotărârii de dizolvare: bilanțul de lichidare, certificatul de atestare fiscală, certificatul de înregistrare și toate certificatele constatatoare de îndeplinire a condițiilor de funcționare.

Dizolvare Radiere Societate Comerciala inchidere firma servicii eugmar

Adresa noastră:

Splaiul Corneliu Coposu nr. 1
Cinema Residence
Et.1, Ap.10
Lugoj, jud. Timiș

Despre noi

EUGMAR vă oferă asistenţă în identificarea proiectelor şi a surselor de finanţare, servicii de consultanţă în elaborarea proiectelor, precum şi servicii de management al proiectelor.

Acest site folosește cookie-uri esențiale funcționării lui și cookie-uri neesențiale, pentru analiza traficului și îmbunătățirea experienței de navigare. Aveți posibilitatea de a seta browser-ul dvs. să le blocheze și astfel nu veți utiliza funcții și elemente ce depind de cookie-uri. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor esențiale pe dispozitivul utilizat.